Istraživački projekat pod nazivom “Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i domaćinstava društava Jugoistočne Evrope u vremenu krize” je realizovan u periodu od 2014. do 2016. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji uz finansijsku podršku Švajcarske nacionalne fondacija za nauku (SNSF) u okviru SCOPES programa. U realizaciju projekta bili su uključeni Departman za sociologiju Univerziteta u Cirihu (Švajcarska), Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (Srbija), Institut za društvena istraživanja “Ivo Pilar” (regionalni centar u Splitu – Hrvatska), Departman za sociologiju Univerziteta u Mariboru (Slovenija) i Ekonomski institut iz Sarajeva (BiH). Koordinator projekta je bio prof. dr Jerg Resel (Jörg Rössel) sa Departmana za sociologiju Univerziteta u Cirihu.

Glavni cilj ovog istraživačkog projekta bio je identifikacija, deskripcija i klasifikacija promena u društvenim praksama pojedinaca i domaćinstava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji izazvanih poslednjom svetskom ekonomskom krizom.

Istraživanje je imalo i nekoliko glavnih zadataka. Prvi je bio da se identifikuje, opiše i kreira tipologija strategija preživljavanja/prevladavanja koje članovi domaćinstava zemalja Jugoistočne Evrope koriste u cilju očuvanja ili poboljšanja svog ekonomskog ili socijalnog položaja u vremenu krize. Drugi zadatak je bio istraživanje trajnih obrazaca socijalnih praksi u poljima izvan ekonomskog, na primer u obrazovnom polju, koje bi omogućilo konstrukciju tipologije širih životnih strategija. Treći cilj je bio identifikacija i opis promena praksi potrošnje članova ovih društava u uslovima ekonomske deprivacije, a to su promene njihovih životnih stilova. Četvrti zadatak je bio identifikacija razlika između samih strategija i životnih stilova članova različitih socijalnih grupa u istraživanim društvima. Poslednja grupa zadataka se odnosila na upoređivanje „odgovora na krizu“ generalno između četiri društva ali i između članova ovih društava koji pripadaju istim socijalnim grupama.

Rezultati istraživačkog dela projekta su sprovedena anketa sa ukupno 3.906 slučajno odabranih ispitanika, gde su Srbija i Hrvatska reprezentovani sa po 1000 ispitanika, Bosna i Hercegovina sa 1002 ispitanika a Slovenija sa 904 ispitanika. Pored ankete, tokom istraživanja je izvršeno 120 polustrukturisanih individualnih intervjua sa članovima domaćinstava koji su analizom rezultata ankete određeni kao tipični nosioci ustanovljenih životnih strategija (u proseku oko 50 intervjua u svakoj zemlji). Na drugoj strani je urađeno i više od 100 grupih polustrukturisanih intervjua sa predstavnicima ranivih grupa (Romima, primaocima socijalne pomoći, sitnim poljoprivrednicima, penzionerima i jednoroditeljskim porodicama).

U okviru projekta su organizovane tri međunarodne konferencije:

  • Freedom & Necessity: Class Differences, Lifestyles and Coping Strategies in the Times of Economic Crisis, Institut za društvena istraživanja “Ivo Pilar” (regionalni centar u Splitu – Hrvatska) i Univerzitet u Cirihu od 3-4. oktobra 2015. u Splitu, Hrvatska
  • Post-Socialism: Hybridity, Continuity and Change, CESK i Univerzitet u Cirihu, 25-26 jun 2016. Novi Sad
  • Surviving in Post-Socialism: Implications for Policy Makers, FES Zagreb i Center for the Study of Post-Socialist Societies, 26-27. novembar 2016. Ljubljana

Objavljen veliki broj radova u međunarodnim i domaćim časopisima, među kojima se izdvaja specijalni broj Südosteuropa Volume 65, no. 3, koji je izašao 2017. godine. U ovom broju časopisa, pod naslovom Household Strategies in the Period of Economic Crisis objavljeno je 4 rada članova tima:

  • Predrag Cvetičanin and Miran Lavrič: Household Strategies in Southeast European Societies in the Period of Economic Crisis (449-458)
  • Predrag Cvetičanin and Miran Lavrič: Typology of Household Strategies of Action in Four Countries of Southeastern Europe in a Period of Economic Crisis (459-494)
  • Adnan Efendić, Predrag Cvetičanin, and Ismet Kumalić: Thriving and Surviving Activities of Households During the Crisis Period. Empirical Evidence from Southeastern Europe (495-519)
  • Nemanja Krstić, Augustin Derado, Andrej Naterer, Ismet Kumalić: Small Farmers in Four Southeast European Countries. A Qualitative Analysis of Life Strategies in Twenty-Five Agricultural Households (565-588)

Trenutno je u pripremi finalna publikacija.