Konferencije

Konferencije

Konferencija „Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena“ – Novi Sad, 25. i 26. jun 2016

Konferenciju “Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena” organizovali su Departman za sociologiju Univerziteta u Cirihu i Centar za emprijske studije kulture jugoistočne Evrope kao završni događaj projekta “Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis”. Sam projekat je realizovan u okviru [...]

Konferencija “Lost in Transition” – Skoplje, 6. i 7. jul 2013.

Međunarodna konferencija “Lost in Transition - Citizens’ Engagement with Transitional Changes in Western Balkan Societies” održana je 6. i 7. jula 2013. godine na Pravnom fakultetu "Iustinianus Primus", Univerziteta "Sv. Kiril i Metodij" u Skoplju. Na konferenciji je u pet sesija prezentirano 17 tekstova istraživača iz Makedonije, Srbije, Kosova, [...]

Go to Top