Konferenciju „Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana“ organizovali su Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centre for Southeast Europe of the School of Slavonic and East European Studies, University College London. Održana je u okviru projekta „Socijalni i kulturni kapital u Srbiji“, Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope finansijski podržanog od strane Regional Research Promotion Programme (RRPP) in the Western Balkans.

Ideja konferencije bila je da se razmotri kako se grupe resursa koji čine socijalni i kulturni kapital koriste u svakodnevnom životu u društvima zapadnog Balkana i da se stekne uvid u simboličke i društvene borbe njihovih nosilaca nosilaca i u svakodnevnom životu i na institucionalnom nivou (posebno na tržištu rada i u političkoj sferi). Teme za koje smo bili posebno zainteresovani uključivale su delovanje kulturnog kapitala u njegovim različitim formama (otelovljeni, institucionalizovani, objektivirani kulturni kapital); kulturnu participaciju u društvima zapadnog Balkana; instrumentalne i ekspresivne funkcije socijalnog kapitala; društvene mreže i njihove funkcije u svakodnevnom životu i institucionalnim sferama; konverziju ekonomskog, socijalnog i kulturnog kapitala; i ulogu socijalnog kapitala u restrukturisanju elitnih grupa u procesima tranzicije društava zapadnog Balkana.

Konferencija je održana u Beogradu, u prostorijama Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, 4. i 5. juna 2011. godine. Prezentacije su bile organizovane u pet sesija: „Socijalni kapital: brušenje pojma“; „Primene pojma socijalnog kapitala“; „Socijalne mreže, norme i poverenje“; „Generisanje, transformacija i raspodela kulturnog kapitala“; i „Borba klasifikacija i nove forme kapitala“, u okviru kojih je prezentirano ukupno 17 radova. Nakon prezentacija razvijala se izuzetno živa diskusija u kojoj je učešće uzimalo više od trideset učesnika konferencije.

Mnogi od tekstova prezentiranih na konferenciji, objavljeni su 2012. godine u istoimenom zborniku koji su uredili Predrag Cvetičanin i Ana Birešev.