Beograd Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu organizovali su konferenciju “Us and Them – Symbolic Divisions in Society in Serbia”, koja je održana u Beogradu u prostorijama Instituta, 7. i 8. jula 2012. godine. Konferencija je organizovana u okviru projekta “Social and Cultural Capital in Serbia” Centra za empirijske studije kulture jugistočne Evrope koji je finansijski podržan od strane Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans (RRPP).

Na konferenciji je prezentirano 19 radova istraživača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Poljske i Velike Britanije. Tokom dva dana konferencije vodila se ozbiljna i kritička debata o različitim tipovima simboličkih podela u društvima zapadnog Balkana (socio-ekonomskim, statusnim, političkim, religioznim, etničkim, moralnim, kulturnim, rodnim, seksualnim, regionalnim, urbanim/ruralnim, podelama između „evropejskih“ i „orijentalnih“ tradicija u regionu…), o njihovom međusobnom povezivanju (preklapanju, konfliktima), te o meri u kojoj oni „očvršćuju“ u socijalne granice i utiču na život u ovim društvima.

Jedan broj radova sa konferencije objavljen je u zborniku „Us and Them – Symbolic Divisions in Western Balkan Societies“ koji je 2013. godine izdao Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope (ISBN 978-86-89079-03-6, 266 strana) koji su uredili Ivana Spasić i Predrag Cvetičanin.