Konferenciju “Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena” organizovali su Departman za sociologiju Univerziteta u Cirihu i Centar za emprijske studije kulture jugoistočne Evrope kao završni događaj projekta “Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis”. Sam projekat je realizovan u okviru SCOPES programa Švajcarske nacionalne fondacije za nauku od 2014 do 2016. godine. Članovi naučnog odbora konferencije bili su dr Jörg Rössel (Departman za sociologiju Univerziteta u Cirihu), dr Predrag Cvetičanin (Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu), dr Inga Tomić-Koludrović (Institut društvenih nauka Ivo Pilar, regionalna kancelarija u Splitu), dr Miran Lavrič (Departman za sociologiju Univerziteta u Mariboru) i dr Ismet Kumalić (Ekonomski institut Sarajevo).

Glavne teme konferencije su bile: 1. Hibridni karakter post-socijalističkih društava (od hibridnog karaktera njihove socijalne structure do hibridne prirode kulturnih praksi u njima); 2. Različiti putevi post-socijalističke transformacije u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočne Evropi; 3. Strategije preživljavanja domaćinstava i pojedinaca u post-socijalističkim društvima; 4. Uloga neformalnih praksi (institucija i struktura) u funkcionisanju post-socijalističkih društava i posebno razlike u odnosu na period socijalizma; 5. Kultura, stilovi života i svakodnevna potrošnja u post-socijalističkim društvima; 6. Društvene nejednakosti, borbe klasifikacija, simbolički i socijalni konflikti u post-socijalističkim društvima.

Kao pozvani predavači, na konferenciji su govorili: Alan Warde (Univerzitet u Mančesteru), Alena Ledeneva (UCL škola slovenskih i istočno-evropskih studija), Eric Gordy (UCL škola slovenskih i istočno-evropskih studija), Geoff Pugh (Centar za primenjena poslovna istraživanja, Stafordšajr Univerziteta) and Vesna Vuk Godina (Centar za studije post-socijalističkih društava Unverziteta u Mariboru).

Na konferenciji je učestvovalo više od četrdeset istraživača iz Evrope – sociologa, antropologa, filozofa, istoričara, politologa, ekonomista i istraživača koji deluju u oblasti studija kulture – koji su tokom konferencije razmatrali specifičnosti post-socijalističkih društava i moguće puteve njihovog daljeg razvoja.