Međunarodna konferencija “Lost in Transition – Citizens’ Engagement with Transitional Changes in Western Balkan Societies” održana je 6. i 7. jula 2013. godine na Pravnom fakultetu „Iustinianus Primus“, Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju. Na konferenciji je u pet sesija prezentirano 17 tekstova istraživača iz Makedonije, Srbije, Kosova, Hrvatske, Mađarske, Nemačke i Latvije, prikazujući mnogostruke aspekte transformacije društava zapadnog Balkana u periodu tranzicije (u rasponu od prava, politike, ekonomije, do religije, kulture sećanja i stopa plodnosti).

Konferencija je takođe bila prilika za prezentaciju preliminarnih rezultata regionalnog RRPP projekta “Resistance to Socio-Economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development”, koji su se odnosili na pitanja percepcije i evaluacije socio-ekonomskih promena u tranzicionom periodu od strane građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova; na nivo i tipove političkog aktivizma u ovim društvima; promene u religioznim poljima ovih društava i na konstrukciju rodnih uloga i stavova prema njima.

Na konferenciji je vladala izuzetno kreativna atmosfera, u kojoj su stručnjaci iz različitih oblasti (sociologije, filozofije, političkih nauka, prava, ekonomije, antropologije, studija kulture) razmenjivali mišljenja i dolazili do novih uvida u specifični karakter tranzicije u društvima zapadnog Balkana – vezane za paralelne procese re-tradicionalizacije, prve i druge modernizacije koji se odvijaju u njima;presudnu ulogu neformalnih društvenih praksi i krhkost zvaničnih institucija;za višestruke talasemodernizacija u regionu u proteklih 200 godina i istovremenoj nesposobnosti ovih društava za promenu.Dogovoreno je i da se, imajući u vidu kvalitet prezentacija i značaj diskutovanih tema, tokom 2014. godine publikuje zbornik sa konferencije.

Konferencija je organizovana kao deo RRPP kooperacionog projekta “Resistance to Socio-Economic Changes in Western Balkan Societies. Testing Two Theories of Social Development” koji su realizovali Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope (iz Srbije), Institut za demokratiju “Societas Civilis” Skopje (iz Makedonije), Social Research Kosova (sa Kosova) i Centar za društvena istraživanja “Analitika” (iz Bosne i Hercegovine).