Cilj projekta „Socio-ekonomski status i stilovi života i rada zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope“ bio da se stekne detaljan uvid u uslove života i rada pojedinaca koji deluju u civilnom sektoru u kulturi – članova nevladinih organizacija koje se bave kulturom, samostalnih umetnika, kustosa i producenata. Nosilac projekta bila je Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS), a partneri u projektu bili su Društvo Asociacija – društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti iz Slovenije, Centar za održivi prostorni razvoj Expeditio iz Crne Gore, Udruženje za kulturu i umetnost Crvena iz Bosne i Hercegovine, Centar za savremenu umetnost iz Makedonije i Centar za istraživanje i rodnu politiku sa Kosova. Istraživanje je realizovano u periodu od septembara 2016. do marta 2017. godine. Istraživanje je realizovano u okviru pilot programa razmene regionalne platforme za kulturu Kooperativa iniciranog 2016. godine.

Samo anketiranje izvedeno je u periodu oktobar 2016 – februar 2017. godine. Tokom istraživanja anketirano je 157 ispitanika u Sloveniji, 130 ispitanika u Srbiji, 62 u Crnoj Gori, 56 ispitanika u Bosni i Hercegovini, 53 na Kosovu i 42 u Makedoniji – ukupno 500 aktera koji rade u civilnom sektoru u društvima jugoistočne Evrope.

U periodu januar – mart 2017 obavljene su preliminarne statističke analize podataka prikupljenih anketiranjem članova-ica organizacija civilnog sektora u kulturi, samostalnih umetnika-ca, producenata-kinja, kustosa-kinja o njihovim uslovima života i rada u šest zemalja regiona (Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija).

Pored anketiranja pojedinaca koji rade u civilnom sektoru u kulturi, u okviru projekta sprovedeno je i anketno istraživanje kapaciteta organizacija koje pripadaju civilnom sektoru u kulturi u Sloveniji, u okviru koga je anketirano 26 organizacija. S obzirom na to da je u drugim društvima obuhvaćenim ovim projektom ispitivanje kapaciteta organizacija već obavljeno tokom 2015. i 2016. godine u okviru projekta „Out of the Margins – Research and Policy-Making on Independent Cultural Scenes in South-East European Societies“ realizovanog u okviru programa „Balkan Arts and Culture“ to je na ovaj način stvorena mogućnost da uradi analiza i uslova života i rada pojedinaca (članova nevladinih organizacija, samostalnih umetnika, kustosa i producenata) i organizacija koje deluju u civilnom sektoru u kulturi u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu.

Prve analize objavljene su u studiji „Between Politics and Capital: Unwanted Culture in South-East Europe“, a toku je priprema drugog, dopunjenog izdanja ove knjige.