Generalni cilj projekta „Izvan margine“ jeste da se na osnovu sveobuhvatnog istraživanja nezavisnih kulturnih scena u regionu jugoistočne Evrope (u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Kosovu) kreiraju mere kulturne politike koje bi trebalo da im omoguće da prevaziđu svoju marginalnu poziciju u poljima kulturne produkcije.

U okviru istraživanja sprovedeno je on-line anketiranje i organizovane su fokus grupe, a pored toga obavljena je sekundarna analiza statističkih podataka i pravne regulative u društvima jugoistočne Evrope. Anketiranje je započelo aprila 2015. i trajalo je do juna 2016. godine. U ovom periodu anketirani su predstavnici 176 organizacija koje rade u civilnom sektoru u kulturi: 59 organizacija u Srbiji, 20 na Kosovu, 28 u Crnoj Gori, 15 u Makedoniji, 29 u Bosni i Hercegovini i 26 u Albaniji. Pored toga, organizovano je i osam fokus grupa – po dve u Srbiji i Bosni i Hercegovini i po jedna u ostalim društvima – sa više od 90 učesnika iz 75 organizacija. Fokus grupe su organizovane da bi se prikupile neophodne informacije o najvažnijim problemima sa kojima se akteri nezavisnih kulturnih scena u regionu susreću; o odnosima sa drugim akterima u polju kulturne produkcije (kulturnim institucijama na lokalnom i nacionalnom nivou; kreativnim industrijama; malim privatnim kompanijama koje deluju u polju kulture) i drugim zainteresovanim akterima koji utiču na njihov rad (državnim institucijama, domaćim i međunarodnim donatorima, medijima i drugim organizacijama civilnog društva).

Prikupljeni podaci biće iskorišćeni da se 1) formira baza podatka koja će sadržati podatke o više od 150 organizacija, mreža i nezavisnih umetničkih grupa iz šest zemalja iz regiona i koja će biti dostupna na web stranicama partnerskih organizacija; 2) za pisanje i objavljivanje istraživačke studije koja će posmatrati aktere nezavisnih kulturnih scena u kontekstu polja kulturnih produkcija u ovim društvima; 3) za pripremu šest dokumenata sa merama praktične politike koje bi trebalo da doprinesu unapređenju položaja aktera nezavisnih kulturnih scena u društvima jugoistočne Evrope, a koje će biti dostavljene Ministarstvima kulture u ovim zemljama i međunarodnim organizacijama i institucijama koje imaju uticaja na kulturnu politiku u regionu.
Ovaj istraživački projekat su realizovali Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope iz Niša, Centar za istraživanje i rodnu politiku iz Prištine; Fondacija Ulica borova iz Tirane i asocijacija Akcija – Dizajn – Transformacija iz Sarajeva.

Projekat „Izvan margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja“ finansiran je od strane Balkan Arts and Culture Fund (BAC).

Balkan Arts and Culture Fund je podržan od strane švajcarske vlade kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i od strane Evropske kulturne fondacije (ECF).