Istraživački projekat pod nazivom “EUROPEAN INVENTORY OF SOCIETAL VALUES OF CULTURE AS A BASIS FOR INCLUSIVE CULTURAL POLICIES IN THE GLOBALIZING WORLD” realizuje se u okviru programa Horizon 2020 u periodu od 2020. do 2023. godine u Holandiji, Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Danskoj, Finskoj, Švajcarskoj, Hrvatskoj i Srbiji uz finansijsku podršku Evropske komisije.

Projekat realizuju: Erasmus University Rotterdam (EUR), Holandija (kao koordinator projekta), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Španija, University of Haifa (UoH), Izrael, University of Copenhagen (UCPH), Danska, Tampere University (TAU), Finska, University of Zürich (UZH), Švajcarska, École normale supérieure Paris-Sarclay (ENS), Francuska, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (ISSIP), Hrvatska i Centar za empirijske studije kulture Jugoistočne Evrope (CESK), Srbija.

Polazište projekta su ciljevi Nove Agende za kulturu Evropske unije koja predstavlja izuzetno značajan iskorak evropske kulturne politike. Suočena sa posledicama „finansijske krize (…) rastućim društvenim nejednakostima, raznolikošću stanovništva, populizmom, (političkim) radikalizmom i terorističkim pretnjama“ s jedne strane, i rezultatima istraživanja koji ukazuju da „građani Evropske unije veruju da je kultura najvažniji činilac u stvaranju osećaja zajedništva“, s druge, EU je odlučila da dodeli istaknutiju ulogu svojim politikama usmerenim ka pitanjima kulture.

Međutim, novI fokus EU na sferu kulture praćen je teorijskim i metodološkim izazovima. Promene koje su Evropa i svet pretrpeli u poslednjih trideset godina toliko su drastične da zahtevaju drugačiji pristup kreiranju kulturne politike. Projekat INVENT ima za cilј da istraživanjem utvrdi kulturne i socijalne preduslove neophodne za ostvarivanje strateških cilјeva Nove agende za kulturu EU.

Konzorcijum projekta INVENT ima za cilј da doprinese „društvenom zaokretu“ u kulturnim politikama – pristupu koji uzima u obzir uticaj mega-trendova (globalizacije, evropskih integracija i migracija koje ih prate, digitalne revolucije i rastućih društvenih nejednakosti) na način života i kulturnu participaciju građana Evrope. Pristup „odozdo“ će pružiti uvid u višestruke, često međusobno protivrečne, koncepte kulture, te u različita shvatanja društvenih vrednosti kulture među različitim društvenim grupama u evropskim društvima (demografskim, socio-ekonomskim, etničkim, verskim, … ). Istovremeno, projekat će ponuditi osnove za razvijanje novih metodologija za prepoznavanje društvenih vrednosti kulture. Ovo je opšti cilј projekta, čija je svrha podržavanje vrednosti kulture od vitalnog značaja za očuvanje i unapređenje evropskog projekta, uz nastojanje da se promovišu identitet i pripadnost, inkluzija, tolerancija i socijalna kohezija.

U devet zemalja u kojima će biti sprovedeno istraživanje – Danska, Finska, Francuska, Holandija, Hrvatska, Španija, Srbija, Švajcarska i Velika Britanija – postoje različiti modeli kulturne politike i drugačiji medijski sistemi. Ovo nudi odlične mogućnosti za uporednu analizu rasprostranjenosti višestrukih pojmova kulture u svakoj zemlјi, kao i analizu načina na koje građani percipiraju uticaj društvenih mega-trendova (globalizacije, evropskih integracija, migracija i rastućih društvenih nejednakosti) na svakodnevnu kulturu i kulturu u užem smislu.

Upotrebom višestrukih i mešovitih metoda istraživanja (anketa, istraživanja preko mobilnih telefona sa eksperimentalnim podsticajima, data-scraping on-lajn podataka, fokus grupe, studije slučaja, intervjui) i fokusiranjem na posledice uticaja mega-trendova na svakodnevnu kulturu građana Evrope i njihovu kulturnu participaciju, moći će da se identifikuju elementi koji moraju da postoje u kulturnoj politici na nacionalnom i evropskom nivou kako bi pomogli u ostvarivanju višeg nivoa inkluzije, tolerancije i socijalne kohezija u evropskim društvima i Evropi u celini.

U okviru projekta predviđena je organizacija nekoliko konferencija tokom njegovog trajanja, kao i objavljivanje rezultata projekta u naučnim časopisima i knjigama.