Projekti

Evropski inventar socijalnih vrednosti kulture kao osnova za inkluzivne kulturne politike u globalizujućem svetu (INVENT)

Istraživački projekat pod nazivom “EUROPEAN INVENTORY OF SOCIETAL VALUES OF CULTURE AS A BASIS FOR INCLUSIVE CULTURAL POLICIES IN THE GLOBALIZING WORLD” realizuje se u okviru programa Horizon 2020 u periodu od 2020. do 2023. godine u Holandiji, Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Danskoj, Finskoj, Švajcarskoj, Hrvatskoj i Srbiji uz finansijsku [...]

Evropski inventar socijalnih vrednosti kulture kao osnova za inkluzivne kulturne politike u globalizujućem svetu (INVENT)

Prevazilaženje jaza između formalnih i neformalnih institucija na Balkanu (INFORM) – Horizon 2020

Istraživački projekat pod nazivom “Prevazilaženje jaza između formalnih i neformalnih institucija na Balkanu” je realizovan u periodu od 2016-2019. godine. u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Albaniji, Hrvatskoj i Sloveniji uz finansijsku podršku Evropske komisije u okviru projekta Horizon 2020. Projekat su realizovali Škola za slovenske i [...]

Prevazilaženje jaza između formalnih i neformalnih institucija na Balkanu (INFORM) – Horizon 2020

Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i domaćinstava društava Jugoistočne Evrope u vremenu krize

Istraživački projekat pod nazivom “Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i domaćinstava društava Jugoistočne Evrope u vremenu krize” je realizovan u periodu od 2014. do 2016. godine u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji uz finansijsku podršku Švajcarske nacionalne fondacija za nauku (SNSF) u okviru SCOPES programa. U realizaciju [...]

Životne strategije i strategije preživljavanja pojedinaca i domaćinstava društava Jugoistočne Evrope u vremenu krize

Otpori socio-ekonomskim promenama u društvima zapadnog Balkana – testiranje dve teorije društvenog razvoja (2012-2013)

Regionalni istraživački projekat "Otpori socio-ekonomskim promenama u društvima zapadnog Balkana" realizovao je projektni konzorcijum koji su činili Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, Institut za demokratiju "Societas Civilis" iz Skoplja, Centar za društvena istraživanja "Analitika" iz Sarajeva i Social Research Kosova iz Prištine. Cilj projekta bio je da se, [...]

Otpori socio-ekonomskim promenama u društvima zapadnog Balkana – testiranje dve teorije društvenog razvoja (2012-2013)

Socio-ekonomski status i stilovi života i rada zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope

Cilj projekta „Socio-ekonomski status i stilovi života i rada zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope“ bio da se stekne detaljan uvid u uslove života i rada pojedinaca koji deluju u civilnom sektoru u kulturi – članova nevladinih organizacija koje se bave kulturom, samostalnih umetnika, kustosa i [...]

Socio-ekonomski status i stilovi života i rada zaposlenih/angažovanih u civilnom sektoru u kulturi u društvima jugoistočne Evrope

Izvan margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja

Generalni cilj projekta „Izvan margine“ jeste da se na osnovu sveobuhvatnog istraživanja nezavisnih kulturnih scena u regionu jugoistočne Evrope (u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Kosovu) kreiraju mere kulturne politike koje bi trebalo da im omoguće da prevaziđu svoju marginalnu poziciju u poljima kulturne produkcije. U [...]

Izvan margine – istraživanje nezavisnih kulturnih scena u društvima jugoistočne Evrope i kreiranje mera za unapređenje njihovog položaja

Polja simboličkih sukoba u Srbiji (2011-2012)

Projekat "Social and Cultural Capital in Serbia" produžen je za još jednu godinu i za predmet je imao simboličke podele u društvu u Srbiji. Ovaj deo projekta, nazvan je "Polja simboličkih sukoba u Srbiji" i realizovan tokom 2011. i 2012. godine. Koristeći tekstove iz dnevnih novina, nedeljnika i političkih/naučnih časopisa [...]

Polja simboličkih sukoba u Srbiji (2011-2012)

Socijalni i kulturni kapital u Srbiji (2010-2011)

Istraživački projekat "Socijalni i kulturni kapital u Srbiji" realizovan je tokom 2010. i 2011. godine u sklopu Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP) kojim rukovodi Univerzitet u Friburgu. Projekat je bio fokusiran na istraživanje distribucije različitih tipova i pod-tipova kapitala – koja čini imanentnu [...]

Socijalni i kulturni kapital u Srbiji (2010-2011)
Go to Top