Konferencije

Konferencija „Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena“ – Novi Sad, 25. i 26. jun 2016

Konferenciju “Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena” organizovali su Departman za sociologiju Univerziteta u Cirihu i Centar za emprijske studije kulture jugoistočne Evrope kao završni događaj projekta “Life-Strategies and Survival Strategies of Households and Individuals in South-East European Societies in the Times of Crisis”. Sam projekat je realizovan u okviru [...]

Konferencija „Post-socijalizam: hibridnost, kontinuitet i promena“ – Novi Sad, 25. i 26. jun 2016

Konferencija “Lost in Transition” – Skoplje, 6. i 7. jul 2013.

Međunarodna konferencija “Lost in Transition - Citizens’ Engagement with Transitional Changes in Western Balkan Societies” održana je 6. i 7. jula 2013. godine na Pravnom fakultetu "Iustinianus Primus", Univerziteta "Sv. Kiril i Metodij" u Skoplju. Na konferenciji je u pet sesija prezentirano 17 tekstova istraživača iz Makedonije, Srbije, Kosova, [...]

Konferencija “Lost in Transition” – Skoplje, 6. i 7. jul 2013.

Konferencija “Us and Them – Symbolic Divisions in Society in Serbia” – Beograd, 7. i 8. jul 2012.

Beograd Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu organizovali su konferenciju “Us and Them – Symbolic Divisions in Society in Serbia”, koja je održana u Beogradu u prostorijama Instituta, 7. i 8. jula 2012. godine. Konferencija je organizovana u [...]

Konferencija “Us and Them – Symbolic Divisions in Society in Serbia” – Beograd, 7. i 8. jul 2012.

Konferencija „Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana“ – Beograd, 4. i 5. jun 2011.

Konferenciju "Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana" organizovali su Centar za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centre for Southeast Europe of the School of Slavonic and East European Studies, University College London. Održana je u okviru projekta [...]

Konferencija „Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana“ – Beograd, 4. i 5. jun 2011.
Go to Top