Priredili Ivana Spasić i Predrag Cvetičanin

Glavni cilj autora priloga u ovom zborniku bio je da utvrde osnovne simboličke podele u društvima Zapadnog Balkana i diskurzivne strategije koje se koriste u konstrukciji, održavanju, legitimizaciji i osporavanju ovih podela. Oni su razmatrali načine na koji su različite simboličke podele nastale – razlike zasnovane na bogastvu, moralu, političkom opredeljenju, rodu i seksualnosti, etnicitetu, religiji, manirima i ukusu, obrazovanju, urbanosti ili stepenu „orijentalizma“. Autori su najveću pažnju poklonili pitanju kako su ove podele konstruisane, predstavljane i legitimisane.

Konferencija „Mi i oni: simboličke podele u društvima Zapadnog Balkana“ održana je 7. i 8. jula 2012. godine. Organizatori su bili Centar za empirijske studije kulture i Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Na konferenciji je bilo predstavljeno devetnaest radova, od kojih izabrani čine glavni deo ovog zbornika. Pri kraju 2012. godine upućen je poziv za radove koji je doneo određeni broj zanimljivih tekstova koji nisu bili prezentovani na konferenciji, a koji su takođe uključeni u ovu knjigu.

Sadržaj:

Editors’ Introduction
EXCLUDING THE OTHER IN THE BALKANS: FROM THE OTTOMAN TURK TO LGBTIQ

Aleksandar Pavlović
Naming/Taming the Enemy: Balkan Oral Tradition and the Formation of “the Turk” as the Political Enemy

Réka Krizmanics
Nation-Characterology of Dinko Tomašić

Irena Šentevska
“Anything but Turban-folk”: the ‘Oriental Controversy’ and Identity Makeovers in the Balkans

Anja Tedeško
The Invisibility of LGBTIQ [People] between Legislative and Social Aspects in BIH
THE GEOGRAPHY OF SYMBOLIC DIFFERENCES: VILLAGE, TOWN, REGION

Ana Ranitović
Why do they call it Raška when they mean Sandžak? A Case Study of Regionalism in South-West Serbia

Ana Aceska
“Us” and “Them” in Post-War Mostar, Bosnia-Herzegovina

Gábor Basch
Settlers, Natives, and Refugees: Classificatory Systems and the Construction of Autochthony in Vojvodina
THE VAGARIES OF ETHNICITY, RELIGION AND LANGUAGE

Tamara Pavasović-Trošt
The Complexity of Ethnic Stereotypes: A Study of Ethnic Distance among Serbian Youth

Vladan Pavlović and Miloš Jovanović
“Language Nationalism” vs. “Language Cosmopolitanism”: Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National Identity

Davor Marko
Power Constellation(s), Symbolic Divisions and Media: Perception of Islam as a Personalized, “Minorized” and Subordinated Part of Serbian Society
IMAGINING POLITICAL COMMUNITY

Ana Omaljev
Constructing the Other/s: Discourses on Europe and Identity in the ‘First’ and the ‘Other’ Serbia

Ivana Spasić, Tamara Petrović
Varieties of “Third Serbia”

Zoran Stojiljković
Political Capital and Identities of Serbian Citizens