priredio Predrag Cvetičanin

Кnjiga „Socijalni i kulturni kapital u Srbiji“ je usredsređena na istraživanje strukture raspodele različitih tipova i podtipova kapitala – koja predstavlja postojeću stukturu društva u Srbiji – kao i na strategije pojedinaca i društvenih grupa zasnovanih na različitim kombinacijama ovih resursa. Autori radova zastupljenih u ovoj studiji su bili posebno zainteresovani za proučavanje upotrebe društvenih i kulturnih resursa u oblikovanju kako strategija pojedinaca u svakodnevnom životu, tako i simboličikih borbi između posednika ovih resursa – koji su u tim prilikama uvodili različite vrste mehanizama zatvaranja i isključivanja zasnovanih na onim tipovima kapitala koji su im u najvećoj meri išli u korist.

Ciljevi istraživanja su bili:

a) da se utvrdi kako se različite klase i društvene grupe u Srbiji razlikuju u pogledu resursa (ekonomskog i, posebno, socijalnog i kulturnog kapitala) na osnovu podataka iz istraživanja;

b) da se rekonstruišu strategije koje građani Srbije koriste u svakodnevnom životu (oslanjajući se na kombinaciju raspoloživih resursa) – prvenstveno na osnovu podataka prikupljenih kroz fokus grupe i dubinske intervjue; i

c) da se analiziraju društvene i simboličke borbe nosilaca različitih tipova kapitala u svakodnevnom životu u srpskom društvu i na institucionalnom nivou – na osnovu fokus grupa, intervjua i analiza sekundarnih izvora.

Sadržaj:

Predrag Cvetičanin
Introduction

Predrag Cvetičanin
Bourdieu’s Theory of Practice

Predrag Cvetičanin, Jasmina Nedeljković and Nemanja Krstić
Social Space in Serbia

Predrag Cvetičanin, Jasmina Nedeljković and Nemanja Krstić
The Cultural Map of Serbia or Reconstruction of the Field of Cultural Practices in Serbia

Danijela Gavrilović, Predrag Cvetičanin and Ivana Spasić
Strategies and Tactics in Everyday-Life in Serbia

Danijela Gavrilović and Miloš Jovanović
Religious Practices as a Source of Social Capital in Transitional Serbia

Ivana Spasić and Ana Birešev
Social Classifications in Serbia Today Between Morality and Politics