Publikacije

Život za sutra: društvene transformacije u jugoistočnoj Evropi (2015)

Priredili Predrag Cvetičanin, Ilina Mangova i Nenad Markovikj Veći deo radova u ovoj knjizi je bio predstavljen na međunarodnoj konferenciji održanoj u Skoplju jula 2013, koju su organizovali Institut za demokratiju “Societas Civilis“ i Institut za političke studije Pravnog fakulteta „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skoplja. [...]

Život za sutra: društvene transformacije u jugoistočnoj Evropi (2015)

Mi i oni: simboličke podele u društvima Zapadnog Balkana (2013)

Priredili Ivana Spasić i Predrag Cvetičanin Glavni cilj autora priloga u ovom zborniku bio je da utvrde osnovne simboličke podele u društvima Zapadnog Balkana i diskurzivne strategije koje se koriste u konstrukciji, održavanju, legitimizaciji i osporavanju ovih podela. Oni su razmatrali načine na koji su različite simboličke podele nastale [...]

Mi i oni: simboličke podele u društvima Zapadnog Balkana (2013)

Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana (2012)

Priredili Predrag Cvetičanin i Ana Birešev Zbornik „Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana“ nastao je kao deo projekta osmišljenog kao primena, u širem smislu reči, burdijeovskog modela na proučavanje tranzicije i društvene stratifikacije u tranzicionom periodu u Srbiji (ali i šire u regionu Zapadnog Balkana). Jezgro projekta [...]

Socijalni i kulturni kapital u društvima Zapadnog Balkana (2012)

Socijalni i kulturni kapital u Srbiji (2012)

priredio Predrag Cvetičanin Кnjiga „Socijalni i kulturni kapital u Srbiji“ je usredsređena na istraživanje strukture raspodele različitih tipova i podtipova kapitala – koja predstavlja postojeću stukturu društva u Srbiji – kao i na strategije pojedinaca i društvenih grupa zasnovanih na različitim kombinacijama ovih resursa. Autori radova zastupljenih u ovoj [...]

Socijalni i kulturni kapital u Srbiji (2012)
Go to Top